top of page

感謝醫師朋友的支持,           德國海德曼消毒鍋牙展促銷優惠銷售一空

​2019海德曼消毒鍋將推出創新、經典的新機型提供更多元的選擇

​王鼎科技將持續提供最優質的服務與最新科技的產品

808158367142143407.jpg
海2.jpg
海4.jpg
海6.jpg
海3.jpg
海5.jpg
海1.jpg
bottom of page